TỬ VI TUỔI MÃO

Banner Tuoimao

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI

Chọn thông tin tuổi bạn để xem tử vi trọn đời:
Hướng dẫn coi tuổi vợ chồng theo tuổi

- Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

-=12 CUNG HOÀNG ĐẠO=-

BẠCH DƯƠNG

(21/3 – 20/4)

KIM NGƯU

(21/4 – 20/5)

SONG TỬ

(21/5 – 21/6)

CỰ GIẢI

(22/6 – 22/7)

SƯ TỬ

(23/7 – 22/8)

XỬ NỮ

(23/8 – 22/9)

THIÊN BÌNH

(23/9 – 23/10)

BỌ CẠP

(24/10 – 22/11)

NHÂN MÃ

(23/11 – 21/12)

MA KẾT

(22/12 – 19/1)

BẢO BÌNH

(20/1 – 18/2)

SONG NGƯ

(19/2 – 20/3)

XEM TỬ VI

bài viết mới